Menu

Markt glastuinbouwbedrijven 2020; terugblik en verwachtingen 2021

maandag 21 december 2020

Bijzonder jaar

Waar de wereld in de greep was en is van de COVID-19-pandemie, had en heeft dat invloed op de glastuinbouwsector.

 

Bedrijven kregen/krijgen in 2020 te maken met schommelingen van plotselinge vraaguitval met lage prijzen, maar ook goede vraag met hoge prijzen.

 

Als sector is in 2020 wel het positieve imago versterkt als producent van gezond, veilig en lekker voedsel en aantrekkelijke sierteeltproducten om het leven van de consumenten op te fleuren.
Dat geeft vertrouwen, dat geeft bestaansrecht voor de glastuinbouw in Nederland.

 

Transacties
Aangezien het aantal transacties van bedrijven en gronden in 2020 vergelijkbaar is met de jaren ervoor en die (op een uitzondering na) niet zijn te wijten aan financieel gedwongen verkopen, zien ondernemers blijkbaar kansen en grijpen die.
Kansen om betere aansluiting te vinden bij afnemers, kansen om producten te maken waar de markt om vraagt of een "eenmalige kans om je buurman te kopen".
Wel is de voorbereidingstijd langer; vaker worden transacties gesloten waarbij de verkoper nog bijvoorbeeld 1 jaar kan doorgaan voordat de overdracht is. Zeker bij wijziging van exploitatie is langere tijd nodig voor ombouw van specifieke voorzieningen.

 

Ontwikkelingen
Zomaar een greep uit de ontwikkelingen:
- de schaalvergroting zet nog steeds door
- sterke tuinbouwclusters verspreid over heel Nederland hebben aantrekkingskracht op verspreid liggend glas
- vernieuwing vindt maar mondjesmaat plaats
- meer verwerking op de kwekerijen
- samenwerkingen ontstaan

 

Prijshoudend
Ondernemers krijgen meer kleur op de wangen en met een grotere omvang of aansluiting bij samenwerkende telers, verbetert vaak de positie in de keten; immers afnemers kunnen niet zomaar van producent/teler wisselen.
Dit heeft gevolgen voor de markt van glastuinbouwbedrijven: grotere, moderne bedrijven blijven gevraagd en zijn zeker prijshoudend.
In de onderverdeling is de grondprijs licht stijgend.

 

Schaarste
Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken werkt zowel in de concentratiegebieden als in "verspreid liggend glas" in heel Nederland en overal ontstaat enige vorm van schaarste.

 

In concentratiegebieden is er weinig aanbod van grotere, courantere bedrijven en in de buitengebieden is, vanwege planologie, uitbreiding van het kasareaal vrijwel uitgesloten. Steeds meer handel in onze branche vindt plaats na specifieke zoektochten van ons makelaarskantoor, in opdracht van koper of verkoper en niet meer via "openbaar aanbod". Daarvoor is kennis van de markt wel nodig.

 

Markt "warme locaties"
Met de groeiende vraag naar woningbouwgrond (en in mindere mate naar bedrijfsterreinen), neemt ook de onzekerheid toe in gebieden die als "warme locaties" bestempeld worden. Immers, lukt het om als grondeigenaar op het juiste moment de zekerheid en de bijbehorende financiën te krijgen van de overheid en/of projectontwikkelaar om het bedrijf te verplaatsen of te beëindigen?
In dit proces wordt heel veel gepraat, maar nog weinig concrete handel en betaling gedaan. Juist dan is een goede begeleiding van de eigenaar door ons kantoor nodig, want zowel de continuering van het bedrijfsproces als inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, etc. vergt veel aandacht en juiste afweging.
Geen situatie is vergelijkbaar met een ander; soms moet vooruit bewogen worden c.q. actie ondernomen, soms is de rust bewaren beter.

 

In de pers wordt weleens genoemd dat grondeigenaren mede-schuld hebben aan de stroperige woningbouwontwikkeling. De grond zou "te duur zijn", maar door de jaren heen zien wij juist dat alle bijkomende "kosten" in het ontwikkelingsproces, de hoge verkoopprijs zodanig afromen dat voor de grondeigenaar, in ons geval vaak de glastuinder, "geen slagroom op de taart" overblijft.
Verplaatsen van een kapitaalsintensief (glas)tuinbouwbedrijf of compensatie van het inkomen bij beëindiging kost nu eenmaal veel geld en het opbrengend vermogen van woningbouwgrond is de afgelopen jaren fors gestegen.
Uiteindelijk zijn wij in 2020 wel op een aantal locaties tot zaken gekomen, tot tevredenheid van alle partijen.

 

Vooruitzichten 2021
Bijzondere jaren gaan, bijzondere jaren komen. De marktvooruitzichten voor glastuinbouwbedrijven/-gronden of warme locaties lijken positief, maar inmiddels weten we hoe kort ons zicht is naar de toekomst.
Daarom wensen wij u allereerst gezondheid toe en wijsheid aan iedereen die werkt in de mooie glastuinbouwsector.

 


Team Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken te Bleiswijk

 

 

Neem contact met ons op:

T: (010) 521 76 66  
E: makelaar@vellekoop.nl