Menu

Terugblik 1e helft 2020; Stilstaande markt, of toch niet?

woensdag 1 juli 2020

Terugblik Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken te Bleiswijk op de markt voor glastuinbouwbedrijven 1e helft 2020

 

 

Stilstaande markt, of toch niet?
Terugblikkend op de markt voor glastuinbouwbedrijven/-gronden in de eerste helft van 2020 kunnen we niet om het "coronavirus" heen. Er is een tijd "voor”, “tijdens” en “na" corona.

 

Voor
De eerste twee à drie maanden van dit jaar zijn er relatief veel transacties notarieel afgewikkeld welke eind 2019 en in januari/februari 2020 overeengekomen zijn.

 

Vaak was dit "buurmans grond", maar ook zelfstandige locaties verspreid over heel glastuinbouw-Nederland.
Het betrof een heel divers soort bedrijven, met ook een grote bandbreedte in gerealiseerde koopsommen per m² grond en per m² kas.

 

De grondprijs op goede locaties, de zogenaamde “glastuinbouwconcentratiegebieden”, zien wij in de loop der jaren naar elkaar kruipen voor wat betreft grotere kavels (>5 à 10 hectare).

De kasprijs hangt sterk af van het soort bedrijf (teeltmogelijkheden, voorzieningen, leeftijd, oppervlakte, duurzaamheid) en het koperspubliek houdt duidelijk rekening met een reservering voor te maken kosten ten behoeve van opstart/renovatie.

 

Tijdens
De periode maart, april en begin mei 2020 kenmerken zich voor ons kantoor door veelvuldig contact met (potentiële) opdrachtgevers hoe het er op hun bedrijf voorstaat. Partijen welke van plan waren een bedrijf te kopen zetten de aankoop voorlopig "in de koelkast" en "stoppers stoppen nog niet", deze laatste groept denkt dat er "door de corona" geen kopers zijn.

 

De markt staat in deze maanden "stil", maar toch beginnen de gesprekken met tuinbouwondernemers weer op te starten.
Bij veel bedrijven, zowel in de groente als in de sierteelt, maken ondernemers weer plannen voor een bepaalde groei, modernisering of reconstructie, om zo nog beter op de toekomst voorbereid te zijn.

 

Gelukkig weinig tot geen gedwongen bedrijfsbeëindigers.

 

Geen toename van het aanbod.

 

Na
Vanaf half mei 2020 worden er weer zaken gedaan, nog wel schoorvoetend in de uitwerking, onder andere omdat de financieringen niet makkelijk gaan. Verder is de markt klein (een licht stijgend aanbod -waarschijnlijk bedrijven welke al van plan waren te verkopen- en gering aantal kopers), maar voldoende om een beeld te vormen van het effect van corona.

 

De "vragers" in de markt zijn onder andere groeiers in gebieden die wat betreft Ruimtelijke Ordening op slot zitten voor glastuinbouw (schaarste-element), bedrijven die juist nieuwe kansen zien en ondernemers die de uitwerking van hun bestaande plannen een vervolg willen geven.

 

Bij ons kantoor melden zich van "kopers zijde" steeds meer cliënten met de vraag om actief op zoek te gaan en eigenaren te benaderen, dit aangezien het aanbod al langere tijd gering, dan wel niet passend is. Dit laatste zowel in de groente- als in de sierteelt.

 

Een aantal bedrijven en stukken grond zijn echter ook "onverkoopbaar" bij de huidige prijsniveaus.

Kort samengevat vinden wij het "een dunne markt met grote verschillen naar boven en naar beneden".

 


Verwachting glastuinbouw
De markt voor glastuinbouwbedrijven en -gronden zal uiteraard medeafhankelijk zijn van de gezondheidssituatie en wereldwijde economie.

 

De voorzichtigheid zal zich waarschijnlijk vertalen in een gelijkblijvende of licht dalende prijssituatie, maar er is wel een positieve boventoon in de Nederlandse glastuinbouwsector.

 


Warme gronden
De markt voor kwekerijen c.q. gronden, welke geschikt zijn voor bestemmingsplanwijziging naar woningbouw of bedrijfsterrein, heeft door corona een pas op de plaats gemaakt. Waar herbestemming planologisch al moeizaam verloopt -terwijl de vraag naar woningbouwgrond groot is- komt daar nu de economische onzekerheid bij.

 

"Praten om het praten" vindt genoeg plaats, maar het gaat om de beslissingen die genomen worden in de directiekamers en die blijven vooralsnog uit. 

Voor goede locaties blijft echter perspectief en daar helpen wij de grondeigenaren met advies en begeleiding in dat proces.

 


Uitdaging
Voor het komende half jaar is onze uitdaging om opdrachtgevers in de sector op het vlak van onroerend goed en bedrijven professioneel verder te helpen.

 

Samen komen we verder!

 


Kijk ook eens naar onze dienstverlening “Module Makelaardij”.

 

Neem contact met ons op:

T: (010) 521 76 66  
E: makelaar@vellekoop.nl