Menu

Terugblik 2019; "Markt in evenwicht"

maandag 16 december 2019
Terugblik Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken te Bleiswijk op de markt voor glastuinbouwbedrijven in 2019

          

 

Glastuinbouwbedrijven zijn in 2019, over het algemeen, prijshoudend verkocht.

 

Er werden verspreid over het hele jaar transacties uitgevoerd, zowel in de glasgroente als in de sierteelt. De vraag was niet groot, maar ook het aanbod niet, de markt was zogezegd "in evenwicht".
Hierbij opgemerkt dat, door de specifieke voorzieningen, bedrijven alleen dan verkocht werden als de voorgenomen teelt paste op dat bedrijf, of als de koopsom zodanig was dat ombouw financieel rond gerekend kon worden. Gevolg hiervan: een aantal transacties met forse afwaardering van het voorzieningenpakket bij specifieke teelten die prijstechnisch achterbleven in 2019.

Voorts een klein aantal "financieel gedwongen" transacties en dan gaat, zeker met tijdsdruk, de prijs omlaag.

 

Opmerkelijk is dat voor alles weer een koper te vinden was, die blijkbaar voldoende perspectief ziet in de sector.

 

Kopers waren "kritisch" op onder andere kwaliteit, mogelijkheden om duurzaam te kunnen telen naar de toekomst toe, maar ook de ligging en locatie speelde een grote rol, mede in verband met te behalen efficiëntievoordelen.

 

Prijspeil gelijk
De gemiddelde koopsom omgerekend per m2 kas bleef ongeveer gelijk, maar in de onderverdeling zagen we de grondprijs een fractie doorstijgen en de opstalprijs iets dalen.
Dit laatste heeft onder andere te maken met het feit dat de gemiddelde leeftijd van de bedrijven stijgt door het achterblijven van nieuwbouw.

 

Het aantal transacties in 2019 van bouwkavels tuinland bestemd voor nieuwbouw glastuinbouwbedrijven was overigens gering.

 

Warme gronden
Glastuinbouwbedrijven en -gronden in uitbreidingsgebieden voor woningbouw of bedrijfsterrein ondervinden hinder van stroperige wet- en regelgeving, waardoor, ondanks vraag uit de markt naar het eindproduct (woningen en bedrijfsterreinen), slechts moeizaam tot zaken gekomen kan worden.

 

Overheden laten veelal de aankoop en ontwikkeling over aan de markt, maar die is "huiverig" om risico's te lopen bij aankoop van bedrijven en gronden.
Transacties die plaatsvinden worden veelal pas afgewikkeld vlak voor ontwikkeling en het traject ernaartoe is er één met vele invloedssferen, zowel vanuit de overheid, ontwikkelaar als de tuinder/grondeigenaar.
Om die laatste groep, onze cliënten, in die materie te bedienen met haar specifieke bedrijfssituatie, voorgenomen beëindiging of juist voortzetting van het bedrijf, etc., is kennis nodig op diverse vlakken en “last but not least” overleg met onze opdrachtgever want "geen enkele situatie is hetzelfde".

 

Verwachtingen 2020
Voor 2020 verwachten wij geen grote veranderingen in de markt voor glastuinbouwbedrijven.

 

De vraag naar toekomstbestendige bedrijven zal verder toenemen en afscheid wordt genomen van oudere, kleinere bedrijven op locaties waar exploitatie op het benodigde topniveau niet mogelijk is. Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken staat het komend jaar wederom klaar om deze processen te begeleiden als specialist in de glastuinbouw!

 

Inzake "onteigeningszaken" verwachten wij dat de overheid en de marktpartijen het komende jaar wel acties zullen aankondigen om de ontwikkeling van woningbouw en bedrijfsterreinen vlot te trekken, maar het is moeilijk te voorspellen of die effect hebben.

Het blijft waarschijnlijk een hele kluif om te bewerkstelligen dat eigenaren voldoende schadeloos worden gesteld, maar dat is onze uitdaging voor 2020!

 

 

Prettige feestdagen en - in alle opzichten - een goed 2020 toegewenst!

 

Het Vellekoopteam

 

Dick van der Wel

Ferry Brabander

Andrea van Rutten

 

Neem contact met ons op:

T: (010) 521 76 66  
E: makelaar@vellekoop.nl