Menu

Onteigeningszaken

“Bij bestemmingsplanwijziging neemt u met Vellekoop Makelaardij -Onteigeningszaken de juiste stappen voor het beste resultaat”

 

Een specialisme binnen de makelaardij en zeker in de agrarische-/glastuinbouwsector; dat is de begeleiding en advisering bij (minnelijke) onteigening c.q. bestemmingsplanwijziging.

 

Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken heeft dit niet alleen al tientallen jaren in haar naam, maar het is ook ons dagelijks werk!

Samen met u als eigenaar (of als ander belanghebbende) inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, maar ook rekening houdende met uw bedrijfsontwikkeling of persoonlijke omstandigheden. Soms afwachtend, soms pro-actief, al naar gelang de situatie en uw doelstelling.

Daarbij komen ook vragen aan de orde als “Wat is de juiste schadeloosstelling?” of “Wat is er financieel of met bijkomende voorwaarden voor mij mogelijk aan de hand van de toekomstige bestemming?". Met een gedegen onderbouwing maken wij dit inzichtelijk naar u.

 

Ook bij vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op uw grond kunnen wij samen met u optrekken en inspelen op de situatie.

 

Door onze kennis van deze materie, weten wat er speelt in de sector, uw specifieke kennis van uw bedrijf of grondpositie, werken wij er gezamenlijk met u aan om dat wat vaak als een bedreiging lijkt, tot een kans te maken.

 

Dick van der Wel van Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken is lid van de kenniswerkgroep onteigening van de NVM, lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr) en verder heeft hij jarenlange ervaring in dergelijke processen, al of niet in combinatie met juridische adviseurs.

  

Kennis maken met onze kennis in dit specialisme? Bel voor een vrijblijvend eerste gesprek.

 

   

Neem contact met ons op:

T: (010) 521 76 66  
E: makelaar@vellekoop.nl