Menu

Halfjaarverslag: "Vergeet niet op de trein te stappen als deze voorbij komt"

dinsdag 2 juli 2019

 

JULI 2019; HALFJAARVERSLAG

 

"Vergeet niet op de trein te stappen als deze voorbij komt"

De markt voor glastuinbouwbedrijven in de eerste helft van 2019 kenmerkt zich door een gering aantal transacties die allen wel heel specifiek tot stand zijn gekomen tegen een redelijk prijsniveau. De gerealiseerde koopsommen zijn relatief hoog voor oudere bedrijven ten opzichte van jongere bedrijven, hoofdreden is het vertrouwen in de grond(waarde).

 

Het koperspubliek is sectorbreed, maar in teelten met tegenvallende productprijzen wordt logischerwijs pas op de plaats gemaakt. Beheersbaarheid van de bedrijfsvoering, meegroeien met de afnemers en mogelijkheden om op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld met betrekking tot energie) efficiënt stappen te kunnen maken, zijn daarbij doelen die kopers nastreven.

De kleine, specifieke markt noopt tot oplettendheid en tijdig overleg over de te nemen stappen.

 

"Vergeet niet op de trein te stappen als deze voorbij komt"; dit geldt zowel voor verkopers als voor kopers.
Kopers zijn schaars maar bij uitbreiding/vervanging/nieuwvestiging zijn ook locaties schaars.

 

Stijgend aantal aankoopopdrachten
Dat steeds meer specifieke transacties tot stand komen, komt voor ons kantoor ook tot uiting in een stijgend aantal aankoopopdrachten, verspreid over heel Nederland.
Deze begeleiding bij aankoop varieerde van bijvoorbeeld een aankoop van een voormalig rozenbedrijf voor ombouw naar potplanten met gebruikmaking van de aanwezige voorzieningen of aankoop van een tomatenbedrijf voor exploitatie als paprikabedrijf tot aankoop van een aangrenzend gelegen perceel tuinland ten behoeve van stichten van een kas voor de tomatenteelt.

 

Verkooptransacties
De verkooptransacties waarbij wij zijn betrokken het afgelopen half jaar betroffen relatief veel zaken tussen "buren", of locaties op korte afstand van de kopende partij.
Dit betrof onder andere verkoop van een stuk bollenland aan een buurman/tulpenbroeier en verkoop van een gerberakwekerij aan een buurman groente-/fruitteler.
Bij een enkel bedrijf was er geen opvolgende kweker te vinden en daar vonden wij kopende partijen die aanverwante (semi-)agrarische activiteiten gaan uitvoeren, bijvoorbeeld een potplantenkwekerij die omgebouwd wordt tot verwerking van bloemen/planten.

 

Bestemmingswijziging
Een groot deel onderdeel van onze advisering bestaat uit bemiddeling bij verkoop in verband met bestemmingswijzigingen naar woningbouw/bedrijfsterreinen. De vraag naar locaties/gronden in deze markt is goed, maar het is een heel "gevecht" om tot zaken te komen, zowel wat betreft prijsniveau, voorwaarden als termijnen van doorgang/afwikkeling.
Hierbij spelen onder andere een rol de onzekerheid met betrekking tot ruimtelijke ordeningsprocedures, de stijgende gemeentelijke kosten, oplopende bouwkosten, alsmede het feit dat projectontwikkelaars/bouwbedrijven niet op voorhand veel willen- en kunnen investeren/financieren in grondposities.
Daartegenover staat gelukkig wel een gestegen prijsniveau van nieuwbouwwoningen en bedrijfsterreinen, maar moet een eigenaar ook diep in de buidel tasten voor vervangende aankoop. Gevolg is dat er geen goede balans is en onderhandelingen bij bestemmingsplanwijzigingen moeizaam verlopen.

Wij zijn gelukkig wel op enkele plekken tot afronding gekomen met tevreden opdrachtgevers/verkopers en zoeken constant naar creatieve oplossingen.

 

Tenslotte
Voor specialistische begeleiding en advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Kijk ook eens naar onze bedrijfsfilm waarin wij uitleggen wat wij voor u kunnen betekenen!

 

Neem contact met ons op:

T: (010) 521 76 66  
E: makelaar@vellekoop.nl